Personeel nodig?

Dit is Werk helpt met de invulling van uw vacatures!

Niet zelf meer eindeloos adverteren of dure bureaus inzetten, wij nemen dit van u over. Daarbij kunt u via ons uw steentje aan de maatschappij bijdragen. U helpt mensen aan werk die normaliter minder makkelijk aan een baan komen. U kunt zelf bepalen voor welke doelgroep u de vacature openstelt. Belangstelling? Neem gerust contact met ons op.

Onze kandidaten

  1. Mensen met een uitkering i.v.m. hun medische beperkingen die recht hebben op voorzieningen omdat ze onder het doelgroepregister vallen of omdat ze een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling ondergaan hebben.
  2. Mensen met (soms ook zonder) een uitkering die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben i.v.m. een andere reden dan medische beperkingen, bijvoorbeeld hun leeftijd, doordat ze een tijd niet gewerkt hebben of omdat ze op eigen kracht niet aan een baan kunnen komen.

Beide doelgroepen hebben een persoonlijke begeleiding op de werkvloer nodig van een direct collega die hun goed kan inwerken en wat van hun af weet. De eerste twee maanden hoeven er geen loonkosten betaald te worden. Bij doelgroep 1 kan na die tijd de begeleiding op de werkvloer nog steeds tijd in beslag nemen of iemand kan vanwege de beperking minder productief zijn. In dat geval zijn er financiële mogelijkheden om de werkgever hiervoor te compenseren. Doelgroep 2 is over het algemeen na de eerste twee maanden over het algemeen volledig productief.

Een vacature laten invullen door Dit is Werk.

Als werkgever kan je via Dit is Werk maatschappelijk verantwoord ondernemen. De procedure is als volgt:

  • We starten altijd met een werkplekonderzoek. Dit houdt in dat de werkgever een vragenlijst invult en dat er vervolgens iemand langs komt om de functie en werkplek te analyseren. Aan de hand hiervan krijgen we zicht op welke kandidaat geschikt is voor de vacature. Tijdens dit gesprek krijgt u uitleg over de verschillen tussen onze twee verschillende groepen kandidaten en kunt u aangeven voor wie u de vacature beschikbaar wilt stellen.
  • Als ons de belasting in het werk helder is gaan we op zoek naar een geschikte kandidaat. Al onze kandidaten ondergaan een arbeidsdeskundige screening om na te gaan wat iemand kan, welke randvoorwaarden er in het werk nodig zijn en of dit past bij de vacature.
  • Soms duurt het wat langer voordat we de geschikte kandidaat gevonden hebben. Dan bellen we de werkgever om de drie weken om te laten weten wat de stand van zaken is. Als we een geschikte kandidaat gevonden hebben dan mailen we de CV en geven we aan wat voor werk passend is voor de kandidaat en welke randvoorwaarden hij of zij nodig heeft.
  • Als u interesse heeft dan plannen we een kennismakingsgesprek waar Dit is Werk ook altijd bij aanwezig is. Zowel u als de kandidaat kunnen dan aangeven of ze met elkaar aan de slag willen.
  • U stelt een directe collega aan als buddy van de kandidaat. Een vast aanspreekpunt die de kandidaat goed kent, regelmatig met de kandidaat evalueert, en aan de bel trekt bij Dit is Werk als er problemen zijn waar gezamenlijk niet uitgekomen wordt.
  • Bij als onze kandidaten is het mogelijk om eerst zonder loonkosten een proefperiode aan te gaan. Gedurende deze periode hoeft u alleen eventuele reiskosten te vergoeden. Meestal is dit een periode van twee maanden. Tijdens deze periode kunt u met al uw vragen of belemmeringen bij ons terecht.
  • Dit is Werk helpt u op weg met alle formulieren die ingevuld moeten worden of aanvragen die gedaan kunnen worden.
  • Na zes weken bezoekt de arbeidsdeskundige van Dit is Werk de kandidaat op het werk en evalueert om van hieruit gezamenlijk vast te stellen of het mogelijk is een contract aan te gaan. Als de kandidaat niet geschikt is voor de vacature dan wordt dit tijdens de zesweekse evaluatie vastgesteld en besproken hoe het vervolgtraject is voor de kandidaat.

Als er wel een contract kan volgen dan zijn er bij doelgroep 1 vaak mogelijkheden om gebruik te maken van voorzieningen. Bij doelgroep 2 is dit meestal niet nodig. Dit is Werk ondersteunt de werkgever bij het vervolg in beide situaties.