Concept Dit is Werk

De basis van ons concept is dat wij werkgevers en kandidaten met elkaar in contact brengen. We helpen onze kandidaten  door met hen te bedenken wat ze nodig hebben in het werk om dit zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Werkgevers krijgen via ons nieuwe werknemers waar vooraf duidelijk is wat hun mogelijkheden zijn. We helpen hen met de aanvraag van voorzieningen en de begeleiding van de kandidaat. Over het algemeen kunnen mensen de eerste twee maanden met behoud van hun uitkering zich inwerken. In 80% van de gevallen mondt de proefplaatsing uit in een contract. In die gevallen waar dit niet lukt ontdekt de kandidaat welke baan beter past waardoor de kans vergroot dat het vervolgens wel lukt. We beschouwen een proefplaatsing tot een succes als:

  1. De kandidaat een contract op loonwaarde krijgt aangeboden, of
  2. We helder hebben kunnen maken voor beide partijen waarom deze baan in de praktijk toch minder geschikt is en in welke baan de kandidaat wel optimaal tot zijn recht komt. De werkgever helpen wij hierna verder door een andere kandidaat te zoeken.

Wij onderscheiden ons door:

  • De arbeidsdeskundige screening van zowel de kandidaat als de vacature, waardoor de kans op een passende en duurzame plaatsing vergroot wordt.
  • Een groot aanbod van zowel werkervaringsplekken als vacatures voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • De vele kandidaten die zich bij ons aanmelden via jobcoach-, zorgorganisaties, UWV, gemeenten maar ook rechtstreeks, waardoor werkgevers snel hun vacature vervuld hebben.
  • Wij spreken ‘de taal’ van zowel de werkgever, kandidaat als de bij de kandidaat betrokken organisaties. Hierdoor kunnen we met een praktische inslag de verbindende schakel zijn die soms ontbreekt.
  • Wij ondersteunen de werkgever door een directe collega op te leiden als buddy, zodat de kandidaat een vast aanspreekpunt heeft.
  • Wij maken de drempel voor werkgevers zo laag mogelijk om een kandidaat aan te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij door hen te ondersteunen bij de formulieren en aanvragen die nodig zijn, maar ook door namens hen contact te zoeken met Gemeente of UWV.
  • Als er nog geen jobcoach betrokken is, maar wel nodig, zoeken wij iemand die zowel past bij de werkgever als de kandidaat zodat de kans op een duurzame plaatsing zo groot mogelijk wordt.
  • Vijf dagen in de week kunnen wij de rol van vraagbaak op ons nemen voor zowel de werkgever als de kandidaat middels onze Ondernemersdesk.