Financiering

Als u onze hulp nodig heeft kunt u zich bij ons aanmelden door ons een mail te sturen met informatie over uw situatie en uw  telefoonnummer. Wij nemen contact op en zoeken samen met u een partij die het traject bij ons kan financieren. Het hangt van uw uitkeringssituatie af bij wie dit aangevraagd kan worden.

Ontvangt u een Bijstandsuiterking?
Dan kunt u terecht bij uw werkcoach van de Gemeente waar u onder valt. Met veel Gemeenten werken wij samen. Niet elke werkcoach is hier echter van op de hoogte van en daarom kunnen we voor u met hen in contact komen om uitleg te geven over het traject en de kosten.

Ontvangt u een Wajong-, WGA- of Ziektewet uitkering?
Dan kunt u terecht bij de adviseur die u begeleidt. Wij werken samen met het UWV en als u daar aangeeft ons te willen inschakelen dan start deze dit voor u op. Ook met uw adviseur kunnen we contact opnemen om uitleg te geven over het traject. Vanaf januari 2019 schakelt het UWV ons ook in op het moment als u minder dan 35% afgekeurd bent en een WW-uitkering ontvangt.

Heeft u een andere of geen uitkering?
Dan kunt u het beste even met ons bellen. In sommige situaties zijn er andere financieringsbronnen mogelijk.