Doelgroepregister

Wij zijn gespecialiseerd in mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Soms wordt deze afstand veroorzaakt omdat er medische beperkingen zijn en in bepaalde gevallen valt dan de kandidaat onder het doelgroepregister. Dit is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. In deze wet en de Quotumwet worden een aantal belangrijke zaken geregeld die werkgevers nodig hebben om mensen uit de doelgroep op banen te plaatsen. In het doelgroep register staan de gegevens van de volgende doelgroepen:

  • mensen in de Wajong die kunnen werken;
  • mensen met een WSW-indicatie;
  • mensen met een WIW-baan;
  • mensen met een ID-baan;
  • mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie het UWV vaststelt dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
  • mensen die tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015 zijn afgewezen voor de Wajong; schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en entree-opleiding in het mbo van het schooljaar 2014/2015;
  • mensen die zonder een voorziening niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

U kunt zelf checken via http://www.uwv.nl/particulieren/mijnuwv/index.aspx of u onder het register valt. U hebt dan ook recht op bepaalde voorzieningen die het vinden of behouden van een baan bevorderen.