Kandidaten

Zoekt u een baan?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres als u een uitkering ontvangt en..

  1. ..medische beperkingen heeft en onder het doelgroepregister valt. Hierdoor heeft u recht op voorzieningen zoals werkplekaanpassingen of jobcoaching. De werkgever kan ook gebruik maken van voorzieningen zoals loopdispensatie of geen loon hoeven door te betalen tijdens ziekte. Meestal is er in uw geval extra begeleiding nodig en daarom zorgen wij dat er een buddy aanwezig is in de organisatie die uw vaste aanspreekpunt wordt.
  2. ..het u niet goed lukt om een baan te vinden door uw leeftijd of andere omstandigheden. U heeft bijvoorbeeld hulp nodig om een bij u passende baan te vinden, om er uit te springen tussen alle andere kandidaten of om het werk (weer) goed  uit te kunnen voeren.
  3. ..arbeidsongeschikt bent geraakt en niet onder het doelgroepregister valt maar wel extra ondersteuning nodig heeft om een baan te vinden.

Valt u onder één van de hier genoemde categorieën? Dan kunnen we u aan werk helpen. Hoe een traject er bij ons uitziet leest u hier. Neem gerust contact met ons op! Er zijn voor kandidaten geen kosten verbonden aan  onze inzet, wij worden ingeschakeld door andere partijen. Hoe dit in zijn werk gaat leest u hier.