De pilot

Van april t/m december 2016 hebben we een pilot gedraaid met Werk in Zicht, deze richtte zich specifiek op de doelgroep mensen die onder het doelgroepregister vallen. Hier kregen we alle ruimte om met elkaar te leren en ons concept verder te ontwikkelen zonder kosten voor werkgevers of kandidaten toe te passen. Dit hield in:

  • Voor werkgevers de drempel zo laag mogelijk te maken om kandidaten in dienst te nemen.
  • Geschikte kandidaten vinden, niet alleen door mensen rechtstreeks te benaderen maar ook door samen te werken met jobcoach-,  zorgorganisaties en sociale diensten.
  • Bemiddelen van zowel de werkgever als de kandidaten volgens onze visie en werkwijze.

Doelstellingen en resultaten van de pilot waren:
1. Nieuwe bronnen aanboren om kandidaten zichtbaar te maken.
We hebben, naast de overheid, met verschillende zorg-, jobcoachorganisaties en scholen afspraken gemaakt over het aanleveren van nieuwe kandidaten. Vooral in de samenwerking met de Speciaal Onderwijs scholen zien wij veel voordelen, omdat je hiermee kan voorkomen dat mensen in een (volledige) uitkeringssituatie terecht komen.

2. Partijen verbinden rondom de kandidaat.
Als een kandidaat een probleem of knelpunt ervaart in de privé-, zorg-, werk-, of uitkeringssfeer dan lossen we dit op. We doen dit door de betreffende partijen te benaderen en zijn hierbij de Haarlemmer olie, om zo te zorgen dat iedereen samenwerkt aan het welzijn van de kandidaat. Hierdoor wordt de productiviteit en de daarbij behorende loonwaarde vergroot.

3. Knelpunten inzichtelijk maken die het belemmeren om mensen naar werk te begeleiden.
We hebben gedurende de pilot de knelpunten inzichtelijk gemaakt en deels kunnen oplossen. Wat hierbij goed werkt zijn de vaste aanspreekpunten bij Gemeenten en het UWV. Deze lossen intern de knelpunten op en wij communiceren dit met de kandidaat en werkgever. De korte lijnen zijn essentieel.

4. Arbeidsplaatsen creëren.
Ten tijde van de pilot hebben we 130 werkgevers inclusief de werkplekken bereikt. De aanmeldingen van werkgevers nemen toe met de bekendheid van Dit is Werk.

5. Nieuwe verdienmodellen aanboren.
We hebben ontdekt dat het mogelijk is om no cure no pay afspraken te maken met de overheid, verschillende zorg-, jobcoachorganisaties en scholen. De afspraken zijn destijds nog niet concreet gemaakt maar wel ontdekten we deze nieuwe financieringsbronnen.

6. Twintig kandidaten plaatsen
We hebben meer dan 20 proefplaatsingen kunnen realiseren waarbij ten tijde van het aflopen van de pilot nog niet overal duidelijk was of dit in een contract uit zou monden.